Program Rządowy POLSKI ŁAD - ZABYTKI

2023-09-30

Dzielę się z Wami wielką radością, gdyż w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład, Gmina Świdwin otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 450 000,00 PLN na następujące zadanie: "Kompleksowy remont kościoła parafialnego w Lekowie, Gmina Świdwin". Przewidywana wartość inwestycji wynosi 2 500 000,00 PLN, przy czym wkład własny to 2 % tej kwoty. Rządowy Program Odbudowy Zabytków to specjalny fundusz przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obiektach zabytkowych. Program skierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Inwestycja obejmuje remont i konserwację kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Lekowie (konstrukcja szachulcowa)

Chcę wyrazić wdzięczność Panu Wójtowi Kazimierzowi Lechockiemu i jego współpracownikom za ogromny wysiłek w pozyskaniu dofinansowania na remont naszego kościoła w Lekowie, bez tego zaangażowania byłoby to niemożliwe. 

Z serca dziękuję ks. Proboszcz