Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska

POWOŁANIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

PARAFII PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W LEKOWIE

Odpowiadając na Dekret Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Zbigniewa Zielińskiego, zarządzający powołanie we wszystkich parafiach diecezji, Parafialnych Rad Duszpasterskich z dnia 22 maja 2023 roku, powołuję Parafialną Radę Duszpasterską parafii pw. św. Piotra i Pawła w Lekowie w następującym składzie:

 1. p. Ewa Połowin
 2. p. Andrzej Szczurko
 3. p. Dorota Rakowska
 4. p. Florian Olejnik
 5. p. Urszula Warianka
 6. p. Małgorzata Pulnik – sekretarz
 7. p. Janusz Osak
 8. p. Bożena Wieczorek
 9. p. Agnieszka Pawlonka
 10. p. Jagoda Pacholczyk
 11. p. Mariusz Adamski

1. Parafialna Rada Duszpasterska jako instytucja stała w parafii jest organem doradczym proboszcza i tworzą ją — jeżeli są — duszpasterze, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy (parafianie).

2. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii (por. kan. 536 KPK, KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, ChL 27, Instrukcja Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła 108-114).

3. Realizując powyższe zadanie, Rada:

a) pomaga w organizacji kultu Bożego;

b) uczestniczy w realizacji programu duszpasterskiego w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;

c) pomaga w animowaniu działalności grup duszpasterskich;

d) proponuje nowe oraz wspiera istniejące inicjatywy duszpasterskie.

Powołanym do Parafialnej Rady Duszpasterskiej życzę obfitości Bożych łask, otwartości na działanie Ducha świętego i owocnej współpracy

Z serca błogosławię +

Ks. Hubert Smołkowicz – proboszcz

Lekowo, dnia 30.09.2023 roku