JASTRZĘBNIKI - ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy remontu kościoła filialnego w Jastrzębnikach

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Lekowie prosi o złożenie oferty cenowej dla zamówienia pn.: "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w zabytkowym kościele w miejscowości Jastrzębniki".