Żywy Różaniec

Z różańcem przez życie...

"Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca" (Jan Paweł II). 

Intencja na październik 2022:

Aby dzieci i młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentów świętych, otworzyła się na działanie Ducha świętego