KOLĘDA 2023

2022-12-28

2.01. - Lekowo małe domki (15.30)
3.01. - Lekowo 64-50, Blok 65 (15.30)
4.01. - Lekowo 1-18 (15.30)
5.01. - Lekowo 19 - do końca (15.30)
6.01. - Objawienie Pańskie (Trzech Króli)
7.01.- Lekowo bloki 44, 44a, 44b (10.00)